Get the Flash Player to see this rotator.

2015 m. lapkričio 17 d.

DĖL ATSISKAITYMŲ UŽ PASLAUGAS PER SWEDBANK

Informuojame, kad pasikeitė tvarka apmokant kaupiamas lėšas AB „Swedbank“ interneto banke. Nuo šiol rinkitės ĮMOKOS IR MOKESČIAI (ne vietiniai mokėjimai), nurodykite:

Kitos paslaugos – 103218 įmokos kodas;

Kaupiamos lėšos – 103344 įmokos kodas;

Mokėtojo kodas – atsiskaitymo knygelės numeris.
2015 m. lapkričio 12 d.

DĖL LIFTO EKSPLOATACIJOS MOKESČIŲ

Lietuvos Respublikos vyriausybė 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtino Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatus. Vadovaujantis Nuostatų V skyriaus 8.4. punktu administratorius už lifto naudojimą ir priežiūra turi skaičiuoti visiems butų savininkams. Pirmo ir antro aukšto gyventojams, nesinaudojantiems liftu, neskaičiuojama tik už lifto sunaudotą elektros energiją.2015 m. spalio 9 d.

DĖL ATSISKAITYMŲ UŽ PASLAUGAS

Mokėdami už UAB „Naujininkų ūkis“ paslaugas AB „Swedbank“ interneto banke, rinkitės ĮMOKOS IR MOKESČIAI (ne vietiniai mokėjimai), tiksliai sudėkite „Kitos paslaugos“ ir „Kaupiamos lėšos“ sumas (mokamojo pranešimo 8 ir 9 eilutės), nurodykite įmokos kodą 103218 bei mokėtojo kodą – atsiskaitymo knygelės numerį.

Kituose interneto bankuose mokėkite per knygelę, į 8 eilutę įrašant sumą „Kitos paslaugos“, o į 9 eilutę – „Kaupiamos lėšos“.


2015 m. rugsėjo 21 d.

Daugiabučio gyvenamojo namo - Bendrijos steigimo žingsniai


2015 m. liepos 21 d.

DĖL NEEKSPLOATUOJAMŲ AUTOMOBILIŲ

Mielieji vilniečiai!

Visi norime, kad mūsų kiemai būtų kuo tvarkingesni ir patogesni. Viena iš priežasčių, kodėl kiemuose stinga automobilių statymo vietų, tai neeksploatuojami automobiliai.

Todėl maloniai prašom Jūsų pasirūpinti savo nenaudojamais automobiliais ir pašalinti juos iš kiemo.

Gyventojus kviečiame apie tokių automobilių stovėjimą informuoti Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyrių telefonu (8 5) 219 7948 arba elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt.

Kartu informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5111 straipsnį neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose – ypač nesiimant priemonių ja pasirūpinti gavus Savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno raštišką perspėjimą – užtraukia baudą transporto priemonės savininkui nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

Būkime draugiški ir jauskime atsakomybę sau ir savo kaimynams!

Viešosios tvarkos skyrius


2015 m. gegužės 06 d.

2014 m. ataskaitos


2015 m. balandžio 30 d.

Kaupiamosios lėšos
2015 m. balandžio 15 d Lietuvos respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 390 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS, KAUPIMO, DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

Kaupiamosios lėšos – tai gyventojų sutaupyti (sukaupti) pinigai planuojamiems namo atnaujinimo (remonto) darbams. Pastarosios lėšos gali būti naudojamos tik tiksline paskirtimi – namo bendrojo naudojimo objektų (stogo, sienų, laiptinių langų, šildymo mazgo ir pan.) remontui. Šiuos remonto darbus būtina planuoti parengiant ilgalaikių darbų planą, kuriame numatomi konkretūs darbai, planuojamas jų įgyvendinimas laike, apskaičiuojamas lėšų poreikis, numatomas kaupimo terminas ir lėšų kaupimo įmokos dydis. Pagal naująja Lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarką numatyta, kad mėnesinė gyventojų įmoka neturi viršyti 5 procentų minimalios mėnesinės algos. Tai nuspręsta atsižvelgus į mažas nepasiturinčių gyventojų pajamas. Naujojoje lėšų kaupimo tvarkoje nustatytas ir lėšų kaupimas nenumatytiems bendrojo naudojimo objektų defektams, gedimams šalinti, avarijoms likviduoti. Numatyta, kad ši minimalioji kaupiamoji įmoka, iki tol kol bus parengtas ir patvirtintas ilgalaikis, planas neturėtų viršyti:

- daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3 000 kv. m, – 0,05 Eur/kv. m/mėn.;
- daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas 3 000 kv. m ir daugiau, – 0,03 Eur/kv. m/mėn

Naujoje tvarkoje itin didelis dėmesys skirtas kaupiamųjų lėšų apsaugojimui ir tikslinio panaudojimo užtikrinimui. Pabrėžtina, kad kaupiamųjų lėšų sąskaitoje esančios kiekvieno patalpų savininko lėšos yra apdraustos pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą. Sukauptos lėšos turi būti naudojamos tik pagal jų paskirtį ir suderinus su butų ir kitų patalpų savininkais. Be to, lėšų panaudojimas turi būti pagrįstas rangos darbų ar paslaugų pirkimo sutartimis ir atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktais ir atitinkamais mokestiniais dokumentais.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą rasite čia

2014 m. spalio 21 d.

Pranešimas
Šią savaitę daugiabučiuose bus įjungtas šildymas Vilniaus miesto savivaldybė nuo sekmadienio, spalio 19 dienos, skelbia šildymo sezono pradžią ikimokyklinio ugdymo ir sveikatos įstaigose. Mokyklose šildymas bus įjungtas moksleiviams grįžus iš rudens atostogų – radiatoriai bus šilti jau nuo lapkričio 3 dienos. Daugiabučiuose šildymas bus įjungtas nuo trečiadienio – spalio 22 dienos. Šiluma daugiabučiuose bus įjungta pagal nustatytą grafiką – per penkias darbo dienas šiluma palaipsniui turi pasiekti visus daugiabučius bei komercinius objektus. Daugiabučių gyventojai šildymą namuose galėjo pradėti ir savo iniciatyva anksčiau, administratoriams ar bendrijų pirmininkams atsukus šildymą name ir apie tai informavus savo šilumos tiekėją. Šildymo sezonas skelbiamas, kai vidutinė trijų parų oro temperatūra mažesnė nei 10 laipsnių šilumos. Patvirtinta spalio mėnesio šilumos kaina siekia 22,82 ct/kWh / 6,61 euro ct/kWh ir palyginus su pernai sumažėjo 7,7 proc. (pernai spalio mėnesio kaina siekė 24,73 ct/kWh / 7,1 euro ct/kWh).
UAB „Naujininkų ūkis“ administracija.


2014 m. spalio 02d.

Gerbiami gyventojai!


Atliekų vengimas, jų kiekio mažinimas, rūšiavimas, antrinis panaudojimas ir perdirbimas yra būtinybė siekiant sėkmingo jų tvarkymo, sveikos aplinkos kūrimo. Vilniečiai yra sąmoningi piliečiai, kurie supranta atliekų rūšiavimo svarbą. Tačiau mieste pastebima, kad šalia atliekų konteinerių sukraunamos stambių gabaritų atliekos (baldai, mišrios statybos bei griovimo ir kt.), kurios nepuošia miesto, daro žalą aplinkai, apsunkina tolesnį atliekų tvarkymą. Didelių gabaritų atliekas reikia palikti tam skirtose aikštelėse, kuriose iš gyventojų jos priimamos nemokamai.

Stambių gabaritų atliekų aikštelių Vilniuje adresai:

• Graičiūno g. 36c, tel. 8 618 32088,

• Liepkalnio g. 113b, tel. 8 686 38550,

• Pilaitės pr. 50, tel. 8 620 38136,

• Pramonės g. 209s, tel. 8 614 75264,

• Pumpėnų g. 10, tel. 8 614 09641

Aikštelių darbo laikas:

II – V: 10 – 19 val., pertrauka 14:30-15:00, VI: 10-16:30 val., pertrauka 13:00-13:30.

Daugiau informacijos rasite čia


GYVENTOJŲ DĖMESIUI!
UAB „Naujininkų ūkis“ administruojami namai jau paruošti 2014-2015 m. šildymo sezonui, visuose pastatuose atlikti hidrauliniai bandymai.

Informuojame, kad prašymus nudrenuoti šildymo sistemą vykdome iki 2014 m. rugsėjo 18 d. Nuo rugsėjo 18 d. šildymo sistemų nudrenavimai galimi tik išskirtiniais atvejais – gedimų šalinimui.


2014 m. balandžio 27 d.

Pranešimas
Informuojame, kad nuo š.m. balandžio 28 d. UAB „Naujininkų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų techninę priežiūrą (išskyrus liftų) vykdo UAB „Mano būstas LT“ darbuotuojai.

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugos UAB „Naujininkų ūkis“ administruojamiems daugiabučiams gyvenamiesiems namams teikia UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“.

Dėl avarijų likvidavimo ir lokalizavimo ištisą parą prašome kreiptis į skambučių centrą telefonu:
Nr. 8-700-55966
UAB „Naujininkų ūkis“ administracija.


2014 m. kovo 5 d.


2014 m. kovo 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-1732 priėmė pakeitimus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendime Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“. Informuojame gerb. butų savininkus, kad vadovaujantis minimu savivaldybės tarybos sprendimu nuo š.m. balandžio mėn. komunalinių atliekų išvežimo kaina bus padidinta .


2014 m.vasario 24 d.
Kapsų g. 22 gyventojų dėmesiui


Pateikiame balsavimo raštu rezultatus dėl Kapsų g. 22 energetinio naudingumo sertifikato, atnaujininmo (modernizavimo) investicijų plano parengimo bei apmokėjimo.
Balsų skaičiavimo protokolas


2014 m.vasario 17 d.
Kapsų g. 22 gyventojų dėmesiui


Pateikiame balsavimo raštu rezultatus dėl Kapsų g. 22 įgalioto atstovo rinkimų atstovauti patalpų savininkams turint santykių su administratoriumi.
Balsų skaičiavimo protokolas


2014 m. sausio 10 d.
PRANEŠIMAS
Dėl komunalinių atliekų surinkimo paslaugas teikiančio paslaugų teikėjo pasikeitimo


UAB „Naujininkų ūkis“ praneša, jog nuo 2014 m. sausio 15 d. keičiasi komunalinių atliekų surinkimo paslaugas teikiantis paslaugų teikėjas.
Nuo aukščiau nurodytos datos, vietoje ankščiau paslaugas teikusios UAB „VSA Vilnius“, susidarančių komunalinių atliekų surinkimo paslaugas Jūsų daugiabučio namo teritorijoje teiks įmonė UAB „Ecoservice“.
Dėl nurodytų priežasčių maloniai prašome atliekų turėtojų nuo aukščiau nurodytos datos susidarančius komunalines atliekas mesti išskirtinai tik į UAB „Ecoservice“ įmonės logotipu pažymėtus mišrių atliekų konteinerius.
Informuojame, jog atliekos, išmestos į kitus konteinerius nebus vežamos ir / ar tvarkomos. Tokie veiksmai taip pat gali būti laikomi Lietuvos Respublikos įstatymuose bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintose Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimais, už kurių padarymą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas numato administracinę atsakomybę.


2014 m. sausio 2 d.
Dėl gyvūnų registravimo, rinkliavos už gyvūnus mokėjimo tvarkos Vilniaus mieste ir rinkliavos už gyvūnus pasikeitimų nuo 2014 m. sausio 1 d.


Vilniaus mieste šunų ir kačių savininkai privalo registruoti, identifikuoti laikomus gyvūnus nuo 4 mėnesių amžiaus ir mokėti Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą vietinę rinkliavą už gyvūnų registravimą. Asmenys, laikantys šunis, kates daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, taip pat privalo mokėti Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą vietinę rinkliavą už gyvūnų laikymą daugiabučiuose namuose. Rinkliava už gyvūno registravimą taikoma visiems gyvūnų (šunų, kačių) savininkams, tiek laikantiems gyvūną privačioje valdoje, tiek daugiabučiame name. Rinkliava už gyvūno laikymą mokama tik tuo atveju, jei gyvūnas laikomas daugiabučiame name (pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 8 dalį daugiabutis namas yra apibrėžiamas kaip „trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinių, viešojo maitinimo ir kitų“). Jei gyvūnas laikomas privačioje valdoje, rinkliavos už gyvūno laikymą mokėti nereikia.

Vilniaus miesto gyvūnų registracijos duomenų bazės ir rinkliavos už gyvūnus administratorius

Pagal sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės administracija Vilniaus miesto gyvūnų registracijos duomenų bazę tvarko ir rinkliavą už gyvūnus administruoja UAB „Idamas“ (Savanorių pr. 178, Vilnius, verslo centre „GRID“, kontaktinis telefonas – (8 5) 203 0833, el. paštas: gyvunai@idamas.lt, interneto svetainė: www.manogyvunai.lt). Į bendrovę reikia kreiptis dėl gyvūno išregistravimo, gyvūno savininko duomenų pasikeitimo, pakeitus gyvūno laikymo adresą, dėl rinkliavos už gyvūnus mokėjimo, dokumentų pateikimo rinkliavos lengvatai gauti.

Gyvūno registracijos tvarka

Nežinote, kaip tinkamai užregistruoti augintinį? Pateikiame gyvūno registracijos planą: Pirmas žingsnis – gyventojui nueiti į banką* ir sumokėti registracijos įmoką (40 Lt). Antras žingsnis – kartu su gyvūnu nuvykti į veterinarijos kliniką (gyvūnus registruojančių gydyklų sąrašas pateikiamas žemiau) ir pateikti įmoką patvirtinantį kvitą bei asmens dokumentą. Reikėtų pasiimti gyvūno kilmės, įsigijimo dokumentus, jeigu tokie yra. Klinikoje gyvūnas bus identifikuotas** ir užregistruotas. *Įmokas taip pat galima sumokėti AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose; per UAB „EVP“ interneto portalą www.mokėjimai.lt; UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“ mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX; UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose; UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose. **Gyvūno identifikacija – gyvūno ženklinimas integriniu grandynu (mikroschema).
Rinkliava už gyvūnus (šunis, kates) ir rinkliavos lengvatos iki 2013 m. gruodžio 31 d. (įskaitytinai)

Rinkliava: – vienkartinė įmoka už gyvūno registravimą – 40 Lt;
– kasmėnesinė įmoka už šuns laikymą daugiabučiame name – 10 Lt/mėn.;
– kasmėnesinė įmoka už katės laikymą daugiabučiame name – 3 Lt/mėn.;
– kasmėnesinė įmoka už pavojingos veislės šuns laikymą daugiabučiame name (kai tokių šunų laikyti daugiabučiuose namuose nedraudžia įstatymas); už kovinės veislės šuns, pavojingos veislės šuns mišrūno ar kovinės veislės šuns mišrūno laikymą daugiabučiame name (kai tokių šunų nedraudžia įstatymai) – 25 Lt/mėn.
Rinkliavos lengvatos suteikimo pagrindai:
1. Nuo mėnesio įmokos už gyvūno (šuns, katės) laikymą daugiabučiame name atleidžiami:
– aklieji, laikantys šunis vedlius;
– vienas gyvenantis neįgalusis ar vienas gyvenantis pensininkas, laikantis vieną gyvūną (vienu gyvenančiu pensininku ar vienu gyvenančiu neįgaliuoju laikomas asmuo, kuris gyvūno laikymo adresu gyvenamąją vietą yra deklaravęs vienas. UAB „Idamas“ privalo kreiptis į Savivaldybės administraciją dėl pažymos, patvirtinančios, kad gyvūno laikymo adresu neįgalusis ar pensininkas deklaruotoje gyvenamojoje vietoje gyvena vienas, išdavimo, išskyrus atvejus, kai neįgalusis ar pensininkas pats sutinka pateikti minėtą pažymą UAB „Idamas“; – šeimos (vieni gyvenantys asmenys), kurioms (kuriems) yra skiriama piniginė socialinė parama – socialinė pašalpa ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos.
2. Savininkas, pateikęs veterinarijos gydytojo pažymą apie gyvūno sterilizaciją ar kastraciją, atleidžiamas nuo rinkliavos tai sumai, kuri buvo sumokėta už sterilizavimą arba kastravimą, bet ne ilgiau kaip nuo 12 mėnesių mokėjimų.
3. Asmenys, pasiėmę globoti šunį arba katę iš UAB „Grinda“ Vilniaus benamių gyvūnų sanitarinės tarnybos arba Vilniaus mieste registruotų gyvūnų prieglaudų, atleidžiami nuo vienkartinės įmokos už šuns arba katės registravimą (registruojant augintinį būtina pateikti UAB „Grinda“ arba prieglaudos, iš kurios paimtas gyvūnas, išduotą gyvūno perdavimo globai aktą) ir nuo 12 mėnesių įmokų už šuns arba katės laikymą daugiabučiame name.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti UAB „Idamas“, norint gauti lengvatą (teikiami priklausomai nuo lengvatos suteikimo pagrindo, tačiau prašymas pateikiamas visais atvejais):
– Prašymas suteikti rinkliavos lengvatą.
– Pensininko pažymėjimo kopija.
– Neįgaliojo pažymėjimo kopija.
– Pažyma apie šeimai ar vienam gyvenančiam asmeniui skiriamą piniginę socialinę paramą – socialinę pašalpą ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas. Pažymas išduoda Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrius. – Veterinarijos gydytojo pažymą apie gyvūno sterilizaciją ar kastraciją.
Rinkliava už gyvūnus (šunis, kates) ir rinkliavos lengvatos nuo 2014 m. sausio 1 d. (įskaitytinai)
Rinkliava:
1) vienkartinė rinkliava už šuns, katės registravimą – 40 Lt;
2) mėnesio rinkliava už nekastruoto mažo šuns*** ir ne vyresnio kaip 1 metų nekastruoto šuns laikymą daugiabučiame name – 8 Lt;
3) mėnesio rinkliava už kastruoto**** mažo šuns ir ne vyresnio kaip 1 metų kastruoto šuns laikymą daugiabučiame name – 5 Lt;
4) mėnesio rinkliava už nekastruoto vyresnio kaip 1 metų šuns laikymą daugiabučiame name – 15 Lt;
5) mėnesio rinkliava už kastruoto vyresnio kaip 1 metų šuns laikymą daugiabučiame name – 10 Lt;
6) mėnesio rinkliava už nekastruoto pavojingos veislės šuns ir pavojingos veislės šuns mišrūno, kuriam laikyti Savivaldybės administracija išdavė leidimą iki 2013 m. sausio 1 d., laikymą daugiabučiame name – 30 Lt;
7) mėnesio rinkliava už kastruoto pavojingos veislės šuns ir pavojingos veislės šuns mišrūno, kuriam laikyti Savivaldybės administracija išdavė leidimą iki 2013 m. sausio 1 d., laikymą daugiabučiame name – 20 Lt;
8) mėnesio rinkliava už kovinio šuns ir kovinio šuns mišrūno, kuriam laikyti Savivaldybės administracija išdavė leidimą iki 2013 m. sausio 1 d., laikymą daugiabučiame name – 60 Lt;
9) mėnesio rinkliava už nekastruotos katės laikymą daugiabučiame name – 4 Lt;
10) mėnesio rinkliava už kastruotos katės laikymą daugiabučiame name – 2 Lt.

***Mažas šuo – bet koks šuo, kuris suaugęs (vyresnis kaip 1 metų) sveria ne daugiau kaip 10 kg.
****Gyvūno kastravimas – gyvūno lytinių liaukų (sėklidžių arba kiaušidžių) pašalinimas arba jų hormoninės veiklos nuslopinimas.

Jei UAB „Idamas“ neturi informacijos apie gyvūno kastravimą ir gyvūno savininkas nėra pateikęs UAB „Idamas“ veterinarijos gydytojo išduoto dokumento apie gyvūno kastravimą, gyvūno savininkas privalo mokėti mėnesio rinkliavą, kuri yra nustatyta už nekastruoto gyvūno laikymą daugiabučiame name. Kai UAB „Idamas“ iš veterinarijos gydytojo gauna oficialią informaciją arba veterinarijos gydytojo pažymą apie gyvūno kastravimą, mėnesio rinkliava už nekastruoto gyvūno laikymą daugiabučiame name skaičiuojama nuo po to einančio mėnesio pradžios.
Jei šuns savininkas nėra pateikęs UAB „Idamas“ veterinarijos gydytojo išduoto dokumento apie vyresnio kaip 1 metų šuns svorį, jis privalo mokėti mėnesio rinkliavą, kuri yra nustatyta už vyresnio kaip 1 metų šuns laikymą daugiabučiame name. Kai UAB „Idamas“ gauna veterinarijos gydytojo pažymą apie vyresnio kaip 1 metų šuns svorį, mėnesio rinkliava už mažo šuns laikymą daugiabučiame name skaičiuojama nuo po to einančio mėnesio pradžios.

Rinkliavos lengvatos suteikimo pagrindai:
1. Nuo vienkartinės rinkliavos už gyvūno registravimą atleidžiami:
1.1. asmenys, pasiėmę gyvūną iš UAB „Grinda“ Vilniaus benamių gyvūnų sanitarinės tarnybos ar Vilniaus mieste registruoto gyvūnų globėjo (registruojant augintinį būtina pateikti UAB „Grinda“ arba prieglaudos, iš kurios paimtas gyvūnas, išduotą gyvūno perdavimo globai aktą);
1.2. UAB „Grinda“ Vilniaus benamių gyvūnų sanitarinė tarnyba ir gyvūnų globos organizacijos, kai paženklina šunį (katę) poodine mikroschema ir UAB „Idamas“ pateikia gyvūnui registruoti būtinus duomenis.
2. Nuo mėnesio rinkliavos už gyvūno laikymą daugiabučiame gyvenamajame name atleidžiami:
2.1. aklieji, laikantys šunis vedlius;
2.2. vienas gyvenantis neįgalusis ar vienas gyvenantis pensininkas, laikantis vieną gyvūną (vienu gyvenančiu pensininku ar vienu gyvenančiu neįgaliuoju laikomas asmuo, kuris gyvūno laikymo adresu gyvenamąją vietą yra deklaravęs vienas. UAB „Idamas“ privalo kreiptis į Savivaldybės administraciją dėl pažymos, patvirtinančios, kad gyvūno laikymo adresu neįgalusis ar pensininkas deklaruotoje gyvenamojoje vietoje gyvena vienas, išdavimo, išskyrus atvejus, kai neįgalusis ar pensininkas pats sutinka pateikti minėtą pažymą UAB „Idamas“);
2.3. šeima (vienas gyvenantis asmuo), kuriai (kuriam) skiriama piniginė socialinė parama – socialinė pašalpa ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos.
3. Nuo 12 mėnesių rinkliavos už gyvūno laikymą daugiabučiame gyvenamajame name atleidžiami asmenys, pasiėmę gyvūną iš UAB „Grinda“ Vilniaus benamių gyvūnų sanitarinės tarnybos ar Vilniaus mieste registruoto gyvūnų globėjo.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti UAB „Idamas“, norint gauti lengvatą (teikiami priklausomai nuo lengvatos suteikimo pagrindo, tačiau prašymas pateikiamas visais atvejais):
– Prašymas suteikti rinkliavos lengvatą.
– Pensininko pažymėjimo kopija.
– Neįgaliojo pažymėjimo kopija.
– Pažyma apie šeimai ar vienam gyvenančiam asmeniui skiriamą piniginę socialinę paramą – socialinę pašalpą ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas. Pažymas išduoda Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrius.

Vietinės rinkliavos mokėjimo tvarka
Vienkartinė rinkliava už gyvūno registravimą ir mėnesio rinkliava už gyvūno laikymą daugiabučiame name tiek šiuo metu mokama, tiek nuo 2014 m. sausio 1 d. turės būti mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas:
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Kodas 188659752
Įmokos kodas 53913
Įmokos pavadinimas – Už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą/ laikymą

Mokama pasirinktinai į vieną iš šių sąskaitų:

Sąskaitos Nr. Banko pavadinimas
LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“
LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank
LT05 7044 0600 0788 7175 SEB bankas
LT74 4010 0510 0132 4763 DNB bankas
LT32 7180 0000 0014 1038 Šiaulių bankas
LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank
LT42 7230 0000 0012 0025 Medicinos bankas

Įmokos kvite būtina nurodyti asmens, kurio vardu bus registruojamas ar yra užregistruotas gyvūnas, duomenis (giminaičio ar kito asmens duomenys netinka).
Gyvūno savininkas privalo mokėti jam priklausančią rinkliavą kiekvieną mėnesį arba gali iš karto sumokėti rinkliavą už tolesnį laikotarpį.
Teisės aktai:
Gyvūnų registravimo tvarką Vilniaus mieste reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. 30-2001 „Dėl Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“.
Rinkliavos už Vilniaus mieste laikomus gyvūnus mokėjimo tvarką nuo 2014 m. sausio 1 d. reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. 1-1540 „Dėl Vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų tvirtinimo“.

Veterinarijos gydyklų, vykdančių gyvūnų identifikaciją ir registraciją Vilniaus mieste, sąrašas:
1. Veterinarijos gydykla „VETPULSAS“
Pavilnionių g. 35-41 Tel. Nr.: 852736387, 862081292
El. p. vetpulsas@gmail.com
www.vetpulsas.lt

2. UAB „Greitoji žirafa“
Žemynos g. 2B Tel. Nr.: 852705945, 860698886
El. p. info@greitojizirafa.lt
www.greitojizirafa.lt

3. Veterinarijos klinika „BAFO“
Pylimo g. 31Tel. Nr.: 852127868, 865532172
El. p. info@bafo.lt
www.bafo.lt

4. Jakovo veterinarijos centras
Gerosios Vilties g. 1 Tel. Nr.: 852105048, 852132982
El. p. info@vetmed.lt
www.vetmed.lt

5. Antakalnio veterinarijos gydykla
Antakalnio g. 50 Tel. Nr.: 852344522
El. p. antakalniovet@info.lt
www.vetpaslaugos.lt

6. Vytauto Valčiuko IĮ
P. Žadeikos g. 9 Tel. Nr.: 852304530
El. p. valciukas.v@gmail.com

7. Jeruzalės veterinarijos gydykla
K. Aleksejūno įmonė
Jeruzalės g. 7 Tel. Nr.: 852472555, 865251003
El. p. vetgydykla@delfi.lt
www.vetgydykla.lt
8. UAB Zooveterinarijos centras „TOTO“
I. Šimulionio g. 5 Tel. Nr.: 852402308, 868468558
El. p. info@vetklinika.lt
www.zoovet.lt

9. UAB „Žvėryno veterinarijos gydykla“
Kęstučio g. 54/1 Tel. Nr.: 852755035, 868653277
El. p. veterinaras@ymail.com
www.veterinaras.com

10. Ritos Žilinskienės veterinarijos gydykla
Fabijoniškių g. 61 Tel. Nr.: 852387371, 868989355
El. p. vetrita@gmail.com
www.vetcentras.lt

11. UAB „Ex toto“
Papilėnų g. 3 Tel. Nr.: 852307094, 861436823
El. p. bshalnaite@yahoo.com

12. Naujosios Vilnios veterinarijos gydykla
UAB „Vilniaus veterinarijos klinikinė ligoninė“
Kojelavičiaus g. 150A Tel. Nr.: 852672594
El. p. antanasb@man.lt
www.veterinarijavilniuje.lt

13. UAB „Zookomfort“
Prūsų g. 2 Tel. Nr.: 852165112
El. p. zookomfort@zebra.lt
www.zookomfort.lt

14. UAB „VETA“
Kalvarijų g. 62 Tel. Nr.: 852754196
El.p. gydykla@veta.lt
www.veta.lt

15. VšĮ „Buivydiškių veterinarijos klinika“
Klinikų g. 1, Buivydiškės. Tel. 852353280
El. paštas: bvkklinika@gmail.com
www.bvk.lt

16. UAB „Antigenas“
Šeškinės 26/Ukmergės 222, Vilnius Tel. +370 677 90977
El.paštas : vetgyd@gmail.com
http://www.vetgyd.lt


- Infomacija dėl būsto šildymo kompensacijų išlaidų

Vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau­ Įstatymas) 7 str. 5 dalimi, daugiabučio namo butų savininkai, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, turi dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančių savivaldybės tarybos patvirtintą programą, jeigu toks sprendimas svarstomas ir priimamas, ir dalyvauti įgyvendinant šį projektą.
Jeigu bendrojo naudojimo objekto valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius savivaldybės administracijai pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą, ateinantį šildymo sezoną jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama iki bus įgyvendintas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus, įskaitant atvejį, kai dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti (Įstatymo 21 str. 12 dalis).


2013 m. rugsėjo 30 d

II MODERNIZACIJOS ETAPO NAMŲ SĄRAŠAS

Aplinkos ministerija patvirtino UAB „Naujininkų ūkis“ administruojamų daugiabučio namų sąrašą, kurių gyventojai panoro išskirtinėmis sąlygomis modernizuoti savo namus II modernizacijos etape.
Valstybės parama sudaro net 40 proc. projekto vertės. Gyventojams teks mokėti 60 proc. sumos. Be to, suteikiama 100 proc. valstybės parama nepasiturintiems gyventojams, 100 proc. valstybės parama projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti. Skelbiame daugiabučio namų sutikusių dalyvauti II modernizacijos etape:

1. Darbininkų g. 8
2. Darbininkų g. 9
3. Darbininkų g. 11
4. Dariaus ir Girėno g. 1D
5. Dariaus ir Girėno g. 5D
6. Dariaus ir Girėno g. 8
7. Dariaus ir Girėno g. 9
8. Dariaus ir Girėno g. 10
9. Dariaus ir Girėno g. 12
10. Dariaus ir Girėno g. 77
11. Dariaus ir Girėno g. 83
12. J. Tiškevičiaus g. 6
13. J.Tiškevičiaus g. 12
14. Kadagių g. 8/ Pašto g. 10
15. Kapsų g. 8
16. Kapsų g. 16
17. Kapsų g. 18
18. Konduktorių g. 22
19. Kunigiškių g. 5 (Grigiškės)
20. Liepkalnio g. 75
21. Mechanikų g. 79
22. Mokyklos g. 8(Grigiškės)
23. Naujininkų g. 1
24. Naujininkų g. 4
25. Panevėžio g. 31A
26. Pelesos g. 43
27. Pelesos g. 47
28. Šaltkalvių g. 50
29. Šaltkalvių g. 50A
30. Savanorių pr. 34
31. Šešėlių g. 10
32. Šviesos g. 6, Grigiškės
33. Šviesos g. 13, Grigiškės
34. Šviesos g. 17
35. Telšių g. 1/ Kapsų g. 4
36. Telšių g. 3
37. Vilniaus g. 45 (Grigiškės)
38. Vilniaus g. 55, Grigiškės)
39. Zanavykų g. 3


2013 m. rugpjūčio 27 d

Susitikimas su BNOV
PPTX formatas


2013 m. rugpjūčio 27 d

TRUMPA INFORMACIJA GYVENTOJAMS

2013 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje vyko susitikimas su savivaldybių merais. Ministerija vykdydama Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ir atsižvelgdama į savivaldybių ir gyventojų susidomėjimą naujuoju šios programos įgyvendinimo finansavimo modeliu, susitikimo metu paskelbė antrąjį kvietimą teikti paraiškas su daugiabučių namų sąrašais. Šio kvietimo pagrindu Ministerija organizuoja daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų parengimo finansavimą.
Raginame bendrojo naudojimo objektų valdytojus, iniciatyvius daugiabučių namų gyventojus iki š.m. rugsėjo 20 d. teikti paraiškas Vilniaus miesto savivaldybei dėl dalyvavimo naujojo daugiabučių namų atnaujinimo modelio II etape.

II ETAPO REKOMENDUOJAMI ATRANKOS PRIORITETAI:

- statybos leidimai išduoti iki 1993 m.;
- didelės šiluminės energijos sąnaudos (150 kWh/kv. per m.);
- daugiau nei 10 butų turintis namas;
- gyventojų iniciatyva, pritarimas;
- skolininkų ne daugiau kaip 10% (turinčių daugiau kaip 60 dienų pradelstų įsipareigojimų, viršijančių 600 Lt sumą nors vienai komunalines paslaugas teikiančiai įmonei ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų valdytojui).

ESMINIAI TEISINĖS APLINKOS POKYČIAI – VASLTYBĖS PARAMA

- 100 proc. valstybės parama nepasiturintiems gyventojams;
- 100 proc. valstybės parama, tenkanti savivaldybių gyvenamosioms patalpoms;
- 15 proc. subsidija, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms (pasiekta D pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamos šilumos energijos sąnaudos bus sumažintos ne mažiau kaip 20 proc.);
- 25 proc. papildoma parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms (skaičiuojamos šilumos energijos sąnaudos bus sumažintos ne mažiau kaip 40 proc.) , Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis (rangos sutartys pasirašytos iki 2014 m. gruodžio 31 d., projektas įgyvendintas iki 2015 m. spalio 1 d.);
- 100 proc. valstybės parama projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti (iki 2015 m. spalio 1 d.).

KONTAKTAI
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Aplinkos ir energetikos departamento
Būsto renovavimo skyriaus
Renovavimo poskyris
Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Tel. (8 5) 211 2437; (8 5) 211 2381
El. paštas: guoda.ropaite@vilnius.lt 
www.vilnius.lt

VšĮ „Atnaujinkime miestą“
V.Kudirkos g. 14, Vilnius
Tel.(8 5) 210 7431
El. paštas: bustas@chc.lt 
www.atnaujinkimebusta.lt

Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje http://www.vilnius.lt/patalpinta skiltis daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas). Paspaudę nuorodą, galite peržiūrėti informaciją: http://www.vilnius.lt/index.php?804403279

Daugiau informacijos rasite apie atnaujinimo (modernizavimo) procesą puslapyje „Renovacijos procesas“ http://naujininku-ukis.lt/renovacija.php


2013 m. rugpjūčio 7 d

GRIGIŠKIŲ MIESTO GYVENTOJŲ DĖMESIUI

UAB ,,Vilniaus energija“ praneša, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 12 d. 00:00 val. iki 2013 m. rugpjūčio 14 d. 14:00 val. dėl šiluminių trasų hidraulinių bandymų ir remonto darbų, gyvenamųjų namų butams ir patalpoms nebus tiekiama šiluma karšto vandens ruošimui.

Atsiprašome dėl nepatogumų.


GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad UAB „Naujininkų ūkis“ dirbs šių metų rugpjūčio 10 d. (šeštadienį) nuo 7.00 val. iki 14.00 val. 2013 m. rugpjūčio 16 d. nedirbsime , kilus avarinei situacijai prašome kreiptis į miesto avarinės dispečerinę tarnybą tel. 1355.

Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.


2013 m. rugpjūčio 5 d

Svarbi informacija Antakalnio g. 43, 49 gatvės gyventojams!

UAB ,,Vilniaus energija“ praneša, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. 08:00 val. iki 2013 m. rugpjūčio 09 d. 16:00 val. dėl šiluminių trasų hidraulinių bandymų ir remonto darbų, gyvenamojo namo butams ir patalpoms nebus tiekiama šiluma karšto vandens ruošimui. Atsiprašome dėl nepatogumų.UAB ,,Vilniaus energija“ praneša, kad dėl defektinės šilumos trasos keitimo darbų bus išjungtas termofikacinio vandens teikimas karštam vandeniui ruošti nuo 2013-08-02 iki 2013-09-20 i pastatų šilumos punktus:
Kunigiškių g. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
Mokyklos g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (1,2,3);
Pašto g. 11;
Vilniaus g. 35, 35A, 37, 39, 41 ,43;


Svarbi informacija Salininkų gyvenvietės gyventojams!

UAB ,,Vilniaus energija“ praneša, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. 08:00 val. iki 2013 m. rugpjūčio 08 d. 16:00 val. dėl šiluminių trasų hidraulinių bandymų ir remonto darbų, gyvenamojo namo butams ir patalpoms nebus tiekiama šiluma karšto vandens ruošimui. Atsiprašome dėl nepatogumų


2013 m.Liepos 23 d.

PENKIOLIKA ŽINGSNIŲ

Tiems, kurie daugiabučius renovuoja pagal naująją programą, teks įveikti 15 žingsnių. Tai:
• namo atnaujinimo proceso inicijavimas;
• investicijų plano rengimas;
• viešas investicijų plano aptarimas;
• investicijų plano derinimas su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra;
• investicijų plano tvirtinimas būsto savininkų susirinkime;
• paraiškos teikimas pasirinktam bankui;
• banko sprendimas;
• rangovų atranka;
• kredito sutarties su banku pasirašymas;
• kredito sutarties įregistravimas Nekilnojamojo turto registre;
• namo atnaujinimo darbai;
• kredito išmokėjimas;
• kompensacijos teikimas;
• investicijų kompensacija;
• kredito ir palūkanų mokėjimas.
Parlamentarams pritarus Valstybės paramos įstatymo pakeitimo projektui, įsigalios tvarka, pagal kurią valstybė įsipareigos finansuoti 40 proc. visų investicinių projektų vertės – 25 proc. bus finansuojama iš Klimato kaitos programos, 15 proc. – iš Valstybės paramos fondo. Likusi dalis – JESSICA fondo pinigai. Kol naujos įstatymo pataisos dar nepriimtos, valstybė skiria 15 proc. atnaujinimo projekto vertės siekiančią finansinę paramą, jei pasiekiamas 20 proc. energinis sutaupymas. Jei šis yra ne mažesnis kaip 40 proc., kompensuojama 30 proc. atliktų rangos darbų. Parama būstą atnaujinti nutarusiems gyventojams teikiama ir sudarant galimybę gauti lengvatinę paskolą daugiabučiui modernizuoti iš JESSICA programos fondo. Ilgalaikės paskolos daugiabučiams atnaujinti bus išduodamos su ne didesnėmis kaip 3 proc. fiksuotomis metinėmis palūkanomis. Esminis naujo renovacijos modelio skirtumas yra tai, kad patiems gyventojams nereikės imti paskolos iš banko, tačiau jų pritarimas būtinas. Nuo šiol ši atsakomybė tenka savivaldybių paskirtoms ir kontroliuojamoms institucijoms: šios turės organizuoti, prižiūrėti ir valdyti visą renovacijos procesą. Vadovaudamiesi naujuoju modeliu buto savininkai atlikus renovaciją dar kurį laiką, kol bus išmokėta paskola, mokės 10 proc. mažesnius, negu vidutiniškai mokėjo pastaruosius vienus ar dvejus metus, mokesčius už šildymą, o vėliau – tik už faktiškai sunaudotą šilumą.

Į ką atkreipti dėmesį

Kalbėdami apie energinį efektyvumą renovuojant daugiabučius, neturėtume vertinti tik atskirus konstrukcinius elementus. Apie pastatą reikia kalbėti kaip apie visumą, kurią sudaro sienos, stogas, langai, balkonai ir kitos dalys – jos yra neatsiejamos nuo statinio. Klaidinga manyti, kad sienas apšiltinus kiek storesniu sluoksniu bus pasiektas geresnis energinis efektyvumas, jeigu kartu nebus apšiltintas stogas. Renovuojant taip, kaip iki šiol, galima tikėtis tik minimaliai sumažinti energijos eikvojimą. Juk statant naujos statybos namus kalbama apie A energinio naudingumo klasę, o renovuodami tenkinamės C klase. Norint pasiekti didesnį energinį efektyvumą, visas pastatas turi būti įvilktas į šiltą apvalkalą. Žinoma, tada jau reikia galvoti ir apie vėdinimą. Jeigu pastatas bus vėdinamas tik atidarant langus, sutaupoma nebus. Vienos kritiškiausių dalių – balkonai. Jeigu namai atnaujinami, o balkonai paliekami neizoliuoti kaip šilumos tiltelis, tai išties labai blogai. Balkono plokštę irgi reikėtų įvynioti į šiltinimo medžiagą, tačiau šiandien tai daro tikrai nedaugelis. Dėl to rezultatas ir nėra geriausias.


2013 m. Birželio 18 d.

PRANEŠIMAS NAMO GYVENTOJAMS

Informuojame, kad elektros energija bendroms reikmėms daugiabučiuose namuose apskaičiuojama pagal vidutinį suvartojimą, nustatytą pagal ankstesnius laikotarpius. Informacija apie suvartotą elektros energiją teikiama AB LESTO, tel. 1802


2013 m. Balandžio 15 d.

PRANEŠIMAS NAMO GYVENTOJAMS

Informuojame, kad nuo 2012 m. lapkričio mėnesio UAB ,,Naujininkų ūkis“ neskaičiavo mokesčio už bendro naudojimo elektrą, kadangi buvo nutraukta sutartis su AB LESTO. 2013 m. kovo mėnesį AB LESTO pateikė UAB ,, Naujininkų ūkis“ duomenis apie gyventojų sunaudotą elektrą bendroms reikmėms nuo 2012 m. lapkričio mėn. iki 2013 m. kovo mėn. (už penkis mėnesius), todėl mokamajame pranešime už 2013 m. kovo mėnesį priskaičiuotas mokestis už bendro naudojimo elektrą. UAB ,,Naujininkų ūkis“ tik paskirsto mokestį gyventojams. Mokesčio sumą už bendro naudojimo elektrą reikia įrašyti į 10 (dešimtą) atsiskaitymo knygelės eilutę ir mokėti tiesiogiai AB LESTO.


2013 m. Balandžio 11 d.

Šildymo sezoną galite baigti savo nuožiūra

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja, kad sprendimą išjungti šildymą daugiabučiuose gali priimti patys gyventojai, nelaukdami savivaldybės sprendimo. Remiantis teisės aktais, šildymo sezono pabaigą savivaldybė skelbia, kai trijų parų iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra aukštesnė nei 10 laipsnių šilumos. Norėdami išjungti šildymą anksčiau, gyventojai turi surinkti 50 proc. ir papildomai vieną kaimynų balsą. Turėdami daugumos sprendimą, gyventojai arba valdytojas apie jį praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui, valdytojui ar prižiūrėtojui išjungti šildymą.


2013 m. kovo 4 d.

Daugiausiai šilumos suvartojantys daugiabučiai bus renovuojami supaprastinta tvarka

Vilniaus miesto savivaldybė atrinko daugiausiai šilumos suvartojančius namus ir suteikia jiems galimybę renovuoti namą supaprastinta tvarka. Žemiau pateiktoje lentelėje pažymėti UAB "Naujininkų ūkio" prižiūrimi namai, kurie patenka į šį sąrašą. Norime informuoti šių namų savininkus, kad artimiausiu metu jie bus apklausiami, ar sutinka su namo renovacija.


2013 m. vasario 22 d.

Mieli gyventojai,

pastaruoju metu Vilniuje padaugėjo apgautų daugiabučių namų gyventojų, kurie, pasirašę jungtinės veiklos sutartį pakeitė namo administratorių. Kai kurios bendrovės, administruojančios namų ūkius, klasta ir apgaule įkalba pasirašyti šią sutartį namo įgaliotinį ar daugumą gyventojų. Deja, dažniausiai tokios sutartys ir pasikeitimai neatneša nieko gero, o gyventojai lieka ne tik apgauti, bet ir jų namas nebėra tinkamai prižiūrimas.

Jeigu Jūsų namas jungtinės veiklos pagrindu iš UAB „Naujininkų ūkio“ perėjo į kitos įmonės rankas, norime Jus informuoti apie savo dabartinę situaciją ir papasakoti, kaip ištaisyti padėtį, jei iš tiesų patekote į sukčių pinkles:

  • pasklido gandai ir nepagrįsta informacija, jog UAB „Naujininkų ūkis“ bankrutuoja. Tai visiškai tikrovės neatitinkanti informacija. Mūsų įmonė tikrai nebankrutuoja, taigi, mes ir toliau pasirengę teikti kokybiškas ir jūsų poreikius atitinkančias paslaugas.
  • sužinoję, kad jūsų namas be jūsų žinios iš UAB „Naujininkų ūkio“ perėjo į kito administratoriaus rankas, ar būdami nepatenkinti pasikeitusiu administratoriumi, galite kreiptis į UAB „Naujininkų ūkio“ vadybininką ar mūsų įmonės administraciją. Mes esame pasirengę atsakyti į visus Jums kylančius klausimus ir padėti spręsti problemas.

Primename, kad ne visi savo paslaugas siūlantys administratoriai turi realias galimybes įgyvendinti savo didžiulius pažadus. Tuo tarpu mūsų įmonė turi visą kompleksą teisinių, techninių, organizacinių ir finansinių galimybių, mūsų veikla apdrausta civilinės atsakomybės draudimu. Mes atsakingai žiūrime į Jums teikiamas paslaugas: šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrą ir remontą, komunalines paslaugas, santechnikos, elektros instaliacijos ir apdailos darbus, namų renovaciją ir apšiltinimą bei kitus su namo administravimu ir priežiūra susijusius darbus. Mums rūpi kiekviena Jūsų problema!

Dar kartą primename, kad atsidūrus tokioje situacijoje, kokioje jau atsidūrė ne vienas namas, galite kreiptis į UAB „Naujininkų ūkio“ vadybininkus ar administraciją ir mes padėsime išspręsti jūsų problemas.


2013 m. sausio 21 d.

Gerb. Agrastų g. 8 Gyventojai,

Dėl šildymo sistemos patikrinimo ir tvarkymo darbų š.m. sausio 21 dieną nuo 10 val. prašome užtikrinti galimybę patekti į Jūsų butą. Jei nurodytų laikų negalite būti namuose, prašome skubiai informuoti UAB „Naujininkų ūkis“ telefonu 8 603 31 511.


2013 m. sausio 14 d.

Dėl laidinio radijo paslaugų atsisakymo

Norintys atsisakyti laidinio radijo paslaugų (nutraukti sutartį), turėtų kreiptis raštu į laidinio radijo teikėją prieš 5 dienas. Laidinio radijo paslaugų teikėjas, gavęs abonento prašymą, privalo nemokamai nutraukti šių paslaugų teikimą. Jei abonentai po sutarties nutraukimo gauna nepagrįstas (pvz., už laikotarpį po laidinio radijo paslaugų teikimo nutraukimo) sąskaitas už laidinio radijo paslaugas, jie turi teisę raštu kreiptis į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą dėl ginčo su laidinio radijo paslaugų teikėju išsprendimo išankstine ne teismo tvarka.

Su rekomendacijomis galima susipažinti adresu: http://www.rrt.lt/lt/.

Kilus klausimams dėl laidinio radijo paslaugų teikimo nutraukimo, abonentai kviečiami kreiptis į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą: rrt@rrt.lt tel. (8 5) 210 5633.


<< Senesnės naujienos
Naujienos | Paslaugos | Veikla | Teisinė informacija | DUK | Kontaktai | Mokėjimų pranešimai | Dokumentų pavyzdžiai | Naudingos nuorodos